top of page

Integritetspolicy

 

Hantering av personuppgifter

Vi värnar vi om din personliga integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan åberopa dem. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter innebär allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Vem är ansvarig för insamlade personuppgifter?

VOCUSPOCUS PRODUCTIONS AB, organisationsnummer 559154-0157, med adress Storgatan 20 Göteborg, Sverige, är den juridiska person som har ansvaret för behandling av personuppgifter.

 

Lagring och användning av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast efter att du frivilligt lämnat sådana uppgifter, t.ex. vid beställningsuppdrag eller kontakt via något av webbplatsens formulär. Genom att kontakta eller genom att lägga en beställning samtycker du till att VOCUSPOCUS PRODUCTIONS AB lagrar och använder dina personuppgifter. Uppgifterna lagras och används för att fullfölja våra åtaganden och ge dig bättre service som uppdragsgivare.

 

Information och marknadsföring

Uppgifterna lagras och används också i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att VOCUSPOCUS PRODUCTIONS AB kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post, SMS, direktmarknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har rätt att när som helst motsätta dig användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss.

 

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge de måste enligt gällande lagar om du inte godkänt fortsatt användning av dem.

 

Överföring av personuppgifter

I samband med beställning av uppdrag från VOCUSPOCUS PRODUCTIONS AB kan dina uppgifter komma att överföras till tredje part, exempelvis konsultbyråer, vilket kan vara nödvändigt för att leverera din beställning. Vid hantering av betalningar överförs dina personuppgifter till det företag som hanterar betalningen. I marknadsföringssyfte kan dina personuppgifter överföras till tredje part med direktmarknadsföring som syfte. Du kan motsätta dig sådana överföringar genom att kontakta oss.

 

Cookies

Vår webbplats använder cookies, små textfiler som placeras på din enhet. Dessa klassificeras i tre nivåer, sessionscookies, förstapartscookies och tredjepartscookies. Vissa cookies krävs för att webbplatsen skall fungera, andra används i analys-, statistik- och marknadsföringssyfte. Användningen av cookies är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet. Du kan motsätta dig användandet av icke-nödvändiga cookies genom att använda formuläret som visas första gången du besöker vår webbplats. För att senare ändra dessa inställningar måste du ta bort alla cookies från oss i din webbläsare. Tillvägagångssätt för detta varierar mellan webbläsare. Vänligen läs användarhandboken för din webbläsare för instruktioner.

 

Nödvändiga cookies

För att tillhandahålla en fungerande tjänst sätter vår webbplats ut nödvändiga cookies. Dessa krävs för att vissa väsentliga funktioner ska funka. Våra nödvändiga cookies sätts utan samtycke.

 

Cookies för analys och statistik

I analys- och statistiksyfte använder denna webbplats sig av analystjänster som t.ex. Google Analytics. Dessa tjänster måste sätta cookies för att analysera användandet av webbplatsen och samla in statistik. Uppgifterna som överförs till sådana tjänster är anonymiserade och kan inte användas för att identifiera dig som person. Datan som samlas in används för att ge oss rapporter och insikter för att kunna tillhandahålla en bättre tjänst. Cookies som sätts av dessa tjänster är vanligtvis förstapartscookies, men det kan även förekomma tredjepartscookies. Dessa cookies är valfria att acceptera.

 

Cookies för marknadsföring

Våra samarbetspartners inom annonsering och marknadsföring på internet kan sätta tredjepartscookies på din enhet. Dessa används för att t.ex. presentera relevanta annonser för dig på andra webbplatser, samt för att optimera och spåra vår egen marknadsföring. Dessa cookies är valfria att acceptera.

Cookies för Soundcloud

Vår webbplats använder tjänster från Soundcloud för ljuduppspelning. Läs mer om Soundclouds cookie- och personuppgiftshantering på företagets webbplats.

 

Cookies för Wix

Denna webbplats är byggd med och hanteras via webbplattformen Wix.com. Detta gör att vi kan erbjuda våra tjänster till dig. Din information kan lagras genom Wix.coms datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg. Läs mer om Wix.coms cookie- och personuppgiftshantering på företagets webbplats.

Cookies för YouTube

Vår webbplats använder tjänster från YouTube för videouppspelning. Läs mer om YouTubes cookie- och personuppgiftshantering på företagets webbplats.

 

 

Dina rättigheter

 

Rätt till tillgång

Du har rätt till att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Är detta fallet, vänligen kontakta oss.

 

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

 

  • Du har ett pågående ärende med oss.

  • Du har en pågående beställning som ännu inte levererats fullständigt.

  • Du har en obetald skuld till oss, oberoende av betalningsmetod.

  • Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren.

  • Om du har gjort en beställning sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

 

Vem kan du kontakta?

 

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta oss via brev eller e-post:

 

hello@juliusguldbog.se

 

VOCUSPOCUS PRODUCTIONS AB

Storgatan 20, 5 tr

411 38 GÖTEBORG

Sweden

 

bottom of page